SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ"

obraz

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, NIP 6821642228 Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce reprezentowane przez: Dorotę Ryńcę - Ropek - Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi

Zamówienie pn. DOSTAWA POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do dwóch placówek oświatowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. do Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi.

Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem odrębnych części:

Czytaj dalej (załączniki)

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki:

załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik 2 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik3 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik4 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik5 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik6 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik7 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik8 - formularz oferty

załącznik9 - oświadczenie

załącznik10 - oświadczenie

załącznik11 - oświadczenie dotycz. grupy kapitałowej

załącznik12 - PROJEKT UMOWY

załącznik13 - wykaz dostaw (wzór)

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)