SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ"

obraz

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

Przetarg nr GCE.271.2.2017

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do dwóch placówek oświatowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. do Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

(załączniki)

Ogłoszenie w BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki:

załącznik A - załącznik A do formularza oferty

załącznik1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik2 - formularz oferty

załącznik3 - oświadczenie

załącznik4 - oświadczenie

załącznik5 - oświadczenie

załącznik6 - WZÓR UMOWY

załącznik7 - wykaz dostaw

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)