SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ"

obraz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Dnia 27.08.2018 r. Wójt Gminy Igolomia-Wawrzeńczyce wydał Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Ćwiczę umusł"

W dniach 03 - 06 września odbędzie się rekrutacja do zajęć realizowanych w ramach projektu "Ćwiczę umysł" dofinansowanego ze środków UE. Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania w załączeniu lub sekretariacie szkoły) należy składać w biurze projektu- sekretariacie szkoły - prosimy o przestrzeganie terminu złożenia dokumentów (jednym z kryteriów rekrutacyjnych jest kolejność zgłoszeń).
Uczniowie, którzy zakończyli wsparcie w sierpniu 2018 tzn. uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018, mogą aplikować do udziału w zajęciach na rok szkolny 2018/2019, ale do formy wsparcia, w której dotychczas nie uczestniczyli.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Załączniki:

zarzadzenie - Zarządzenie Wójta Gminyobraz

regulamin - regulamin rekrutacji

załącznik1 - kwestionariusz zgłoszeniowy

załącznik2 - oświadczenie o kwalifikalności

załącznik3 - oświadczenie

załącznik4 - oświadczenie dodatkowe

Katarzyna Kazanowska

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)