SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ"

obraz

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

Ogłoszenie nr 593861-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

PRZEWÓZ UCZNIÓW Z GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMI

OGŁOSZENIE BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki:

załącznik 1 - oferta

załącznik 2 - pełnomocnictwo

załącznik 3 - oświadczenie

załącznik 4-oświadczenie

załącznik5- UMOWA

załącznik 6 - zobowiązanie

załącznik 7- informacja o podwykonawcach

załącznik 8 - wykaz osób

załącznik 9 - wykaz pojazdów

załącznik 10 - wykaz usług

załącznik 11 - oświadczenie

załącznik12- oświadczenie

załącznik 13 - oświadczenie RODO

załącznik14- klauzula informacyjna

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)