SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

PROJEKT "CYFROWA SZKOŁA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi"

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych do Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

Zadanie jest objęte: Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie i montaż w/w pomocy dydaktycznych - sprzętu TIK tj. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki:

załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik 2 - formularz oferty

załącznikA - załącznik A do załącznika 2

załącznik3 - oświadczenie

załącznik4 - oświadczenie

załącznik5 - oświadczenie

załącznik6 - wzór umowy

załącznik7 - wykaz dostaw

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasmi gimnazjalmymi)