logo
WYMAGANIA EDUKACYJNE W R.SZK. 2020/2021
I etap edukacyjny ( klasy I-III)
Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna czytaj...czytaj czytaj... czytaj...
Język angielski czytaj... czytaj... czytaj...
Religia czytaj... czytaj... czytaj...
II etap edukacyjny ( klasy IV-VIII)
Przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Język polski czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...
Język angielski czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj..
Język niemiecki czytaj... czytaj...
Historia czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj
Matematyka czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...
Przyroda czytaj...        
Technika czytaj... czytaj... czytaj ...    
Informatyka czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...
Muzyka czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...  
Plastyka czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...  
Wychowanie fizyczne czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...
Biologia czytaj czytaj.. czytaj... czytaj...
Geografia   czytaj... czytaj... czytaj.. czytaj..
Chemia czytaj... czytaj...
Fizyka czytaj... czytaj...
Wiedza o społeczeństwie czytaj...
Edukacja dla bezpieczeństwa czytaj...
Religia czytaj... czytaj... czytaj... czytaj... czytaj...