Od 1 września 1999 r. została wprowadzona reforma edukacji, zmieniając strukturę szkolnictwa i programy nauczania w Polsce. W jej wyniku powstały gimnazja. Na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zaistniały dwa - jedno w Wawrzeńczycach, drugie w Igołomi.

Pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Igołomi został Piotr Mika (1999- 2007). W pierwszym roku istnienia grono pedagogiczne liczyło 15 osób. W jego skład wchodzili pani Maria Sibiga (j. polski), Krystyna Ślusarczyk (historia, wiedza o społeczeństwie), Maria Rysak (biologia), Agnieszka Chmielewska (j. angielski), Katarzyna Lenczowska (religia), Małgorzata Miernik (wychowanie fizyczne), Małgorzata Stanuch (geografia), Ewa Nowakowska (plastyka), Danuta Kawka (fizyka), Małgorzata Bzdyl (historia), Agata Ramza (biblioteka), Katarzyna Ciepichał (świetlica), panowie Józef Gawron (informatyka), oraz Robert Gimlewicz (matematyka).
Uczniów klas pierwszych było 70 , a młodzież pochodziła z Igołomi, Zofipola, Odwiśla, Koźlicy, Pobiednika Małego, Pobiednika Wielkiego, Tropiszowa, Dobranowic, Glewca, Wawrzeńczyc, Rudna Górnego i Złotnik.

Pełne gimnazjum zaistniało w roku szkolnym 2001/2002. Społeczność uczniowska liczyła 212 osób zapisanych do 9 oddziałów klasowych. Do grona pedagogicznego należało 31 osób: Dariusz Kielich (j. niemiecki), Marcin Koceniak (historia, wiedza o społeczeństwie), Małgorzata Bzdyl (historia, biblioteka), Maria Sibiga (j. polski), Urszula Igielska (j. polski), Katarzyna Ciepichał (j.polski, świetlica), Agnieszka Chmielewska (j. angielski), Danuta Gajos (j. angielski), Małgorzata Stanuch (geografia), Maria Rysak (biologia), Agata Nowak (biologia), Krystyna Głowa (chemia), Danuta Kawka (fizyka), Remigiusz Kwiatkowski (fizyka, informatyka, technika), Urszula Marszowska (informatyka), Ewa Nowakowska (plastyka), Małgorzata Miernik (wychowanie fizyczne), Tadeusz Poręba (muzyka), Krzysztof Motyka (matematyka, technika), Robert Gimlewicz (matematyka), Aneta Kawałek (matematyka), Jarosław Kozłowski (religia), Ks. Jacek Tekiela (religia), Joanna Ruchwa (muzyka, świetlica), Halina Kukiełka (pedagog), Agata Ramza (biblioteka), Krzysztof Wałkowski (wychowanie fizyczne), Tomasz Frań (wychowanie fizyczne), Katarzyna Lenczowska ( świetlica), Małgorzata Igielska (j. polski), Dorota Fornal (wychowanie fizyczne).
Wtedy też nadano szkole imię św. Brata Alberta (22 XI 2001). Figurę naturalnej wielkości przedstawiającą św. Brata Alberta podtrzymującego chłopca wykonała Katarzyna Leśniak i Jakub Faglio z Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.

Od początku istnienia szkoła proponowała uczniom różne kółka przedmiotowe, koła zainteresowań, na których mieli możliwość przygotowywać się do różnych konkursów. W 2006 r. laureatem Małopolskiego Konkursu Historycznego, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty, został uczeń klasy drugiej Dominik Świeczka przygotowywany przez nauczyciela historii Pana Marcina Koceniaka
 Kółka przedmiotowe przez wiele lat nauczyciele prowadzili nieodpłatnie. Nasi uczniowie często wyjeżdżali do kin, teatrów, muzeów, zakładów pracy, na wycieczki jednodniowe, 3-dniowe (Lubelszczyzn, Krynica, Zakopane) czy na tzw. "Zielone szkoły" (nad Morze Bałtyckie).

Przez cztery kolejne lata (2002-2005) młodzież redagująca miesięcznik "Wędrowiec" (ukazujący się od 1999 roku) pod kierunkiem Pani Katarzyny Ciepichał (Kazanowskiej) zajmowała pierwsze miejsce w przeglądzie gazetek szkolnych "Skawlitzer" pod patronatem Gazety Krakowskiej. W 2002 roku indywidualnie pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Sroga ( uczennica klasy pierwszej) za artykuł "Nasze rozważania o nas". Młodzi redaktorzy otrzymali wiele atrakcyjnych nagród (m.in. kolorową drukarkę), a także możliwość odbywania darmowej praktyki w redakcji Gazety Krakowskiej, oraz publikowania najlepszych artykułów na jej łamach. Magdalena Gierasińska zamieściła artykuł "Zagubiona w wielkim mieście" ("Wokół Krakowa". Dodatek do Gazety Krakowskiej 13.10.2004r.), a Laura Włodarczyk "Czas na rozrywkę. Czego brakuje młodym?" ( "Wokół Krakowa". Dodatek do Gazety Krakowskiej 11.10.2004r.) Obecnie czasopismo nosi nazwę "Zegar".

        Gimnazjum kilkakrotnie organizowało turnieje sportowe o Mistrzostwo Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce (szachowy, tenisa stołowego, biegi przełajowe) oraz różnego rodzaju konkursy na poziomie gimnazjum i powiatowym.
     Od 1999 r. uczniowie maja możliwość zdobywania w naszej placówce karty rowerowej i motorowerowej.
     Od 2003 r. gimnazjaliści opiekują się cmentarzem cholerycznym w Igołomi.
     Od 2008 r. powstało przy szkole koło Ligii Obrony Kraju, które grupuje młodzież w kilku sekcjach : strzeleckiej (przy szkole istnieje strzelnica), quadowej i historycznej.
     1 IV 2004 r. - uczniowie brali udział w "żywej" lekcji historii odtwarzając scenę z obrazu A. Grottgera p.t. "Kucie kos".
     Gimnazjum było organizatorem kilku Przeglądów Twórczości Teatralnej, chórów  szkolnych, wystaw prac artystycznych nauczycieli powiatu krakowskiego i gmin sąsiednich, występów zespołów z Ukrainy (była to wielokrotna współpraca, która zaowocowała wymianą młodzieży w 2006 r.).
     Ponadto szkoła współpracowała z Hufcem ZHP z Piaseczna oraz z Gimnazjum z Ulhówka.
17 VIII 2002 r. szkoła gościła 250 pielgrzymów z Wietnamu udających się na spotkanie z Janem Pawłem II na krakowskie Błonia.
     W październiku 2001 r. gimnazjum przystąpiło do programu SOCRATES- COMENIUS, w  którym uczestniczyli nauczyciele z Hiszpanii, Słowenii, Irlandii i Polski (wymiana korespondencji pomiędzy uczniami z innych krajów, oglądanie zdjęć i kaset wideo z poszczególnych szkół ukazujące życie szkoły).
     W latach 2009/2011 młodzież bierze udział w projekcie "Lepszy start - lepsza przyszłość" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     W 2005 roku uruchomiono w szkole siłownię za pieniądze uzyskane z organizacji zabaw sylwestrowych, a 1.09.2010, otwarto salę gimnastyczną (była to jednocześnie Małopolska Inauguracja Roku 2010/2011).

     Obecnie dyrektorem placówki jest pani Dorota Ryńca - Ropek (od 2007 r.), grono pedagogiczne liczy 21 osób. Są to (rok szkolny 2010/2011): Maria Sibiga (j. Polski), Urszula Igielska (j. Polski), Marcin Koceniak (historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie), Krystyna Głowa (chemia, biologia), Maria Rysak (biologia), Remigiusz Kwiatkowski (fizyka, informatyka, technika), Małgorzata Kościelniak (geografia), Danuta Gajos-Czura (j. Angielski), Agnieszka Chmielewska (j. Angielski), Joanna Ruchwa (muzyka, plastyka), ks. Rafał Cinal (religia), Piotr Kopacz (wychowanie fizyczne), Iwona Pająk (wychowanie fizyczne), Krzysztof Motyka (matematyka, technika), Urszula Pokrońska (matematyka), Grażyna Kulas (j. Niemiecki), Magdalena Kozińska-Pietrzyk (pedagog), Małgorzata Szwajda (świetlica), Katarzyna Lenczowska-Nowak (świetlica). Społeczność uczniowska to 127 dzieci zgromadzonych w 6 oddziałach klasowych. Młodzież zamieszkuje wsie: Igołomia, Zofipole, Odwiśle, Koźlica, Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Tropiszów.

Marcin Koceniak


Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)