DYREKTOR
mgr Dorota Ryńca-Ropek j.polski
WICEDYREKTOR
inż Andrzej Kudła matematyka
NAUCZYCIELE
mgr Urszula Igielska język polski, oligofrenopedagog
mgr Marcin Koceniak historia, WOS , EDB, WDŻ
mgr Katarzyna Janczarska chemia,
mgr Małgorzata Kościelniak geografia, biologia
mgr Remigiusz Kwiatkowski fizyka,
mgr Agnieszka Chmielewska język angielski
mgr Danuta Gajos-Czura język angielski
mgr Krzysztof Motyka biblioteka, świetlica
mgr Maria Hańkowska matematyka,
mgr Katarzyna Lenczowska-Nowak świetlica, oligofrenopedagog
mgr Joanna Ruchwa zajęcia artystyczne,
mgr Piotr Kurcap wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Iwona Pająk wychowanie fizyczne
Ewa Kupczyk-Cholewa jezyk niemiecki
mgr Magdalena Kozińska-Pietrzyk pedagog
ks. Damian Kuchta religia
mgr Małgorzata Szwajda świetlica, oligofrenopedagog, surdopedagog

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)