ADAM CHMIELOWSKI (BRAT ALBERT)
CZŁOWIEK STĄD

albertPatronem  Gimnazjum  w  Igołomi  jest św. Brat Albert, czyli Adam  Chmielowski. Ten  człowiek  "dobry  jak  chleb...", opiekun  wzgardzonych, bezdomnych  i  porzuconych  urodził  się  właśnie  tu - w  Igołomi  20 sierpnia 1845 r.
Był  synem  Wojciecha Chmielowskiego i Józefy z Barzysławskich. W dzieciństwie  chłopiec  przeżył  dwie  tragedie - najpierw  śmierć  ojca, a  później  matki. Po  śmierci  rodziców  przebywał  pod  stałą  opieką  ciotki  Petroneli.
W  latach  1862 - 1863  studiował  w  Puławach  w  Instytucie  Rolniczo - Leśnym. Jednak  z  chwilą  wybuchu  powstania  styczniowego  17 - letni  wówczas  młodzieniec  przystępuje  do  walki  z  zaborcą. 1 października  1863 r. ciężko  ranny  pod  Mełchowem  stracił  nogę  i  dostał  się  do  niewoli (cudem  uratował  się  od  kary  śmierci  i  zsyłki  na  Sybir).
W  1864 r.  udał  się  na  emigrację  do  Belgii, Francji  i  Bawarii. W  monachijskiej  Akademii  Sztuk  Pięknych  kontynuował  studia  malarskie  rozpoczęte  w  Warszawie. Tu  wznowił  kontakty  z  wybitnymi  polskimi  malarzami, m. in.: Gierymskim, Chełmońskim, Siemieradzkim  i  stał  się  jednym  z  prekursorów  polskiego     impresjonizmu. Wtedy  powstają  jego  dzieła: "Po pojedynku", "Siesta włoska", "Dama             z listem", "Sielanka", "Biwak powstańców w lesie", "Powstaniec na koniu" i wiele innych.
W  1875 r.  wrócił  do  Polski  i  zaczął  żywo  uczestniczyć  w  życiu  artystyczno - kulturalnym  Warszawy, Lwowa  i  Krakowa  wspólnie  z  Modrzejewską, Sienkiewiczem            i  Dygasińskim. Mimo  wytężonej  pracy  malarskiej  artysta  coraz  częściej  rozmyśla                 o  Bogu  i  o  wyborze  właściwej  drogi  życiowej.
Wreszcie  w  1880 r.  postanowił  całkowicie  oddać  się  Bogu  i  wstąpił  do  nowicjatu  oo. Jezuitów  w  Starej  Wsi. W  imię  miłości  bliźniego  w  1887 r. przywdział  habit  tercjarski  i  przyjął  imię  Brat  Albert. Wtedy  to  zaczął  zakładać  przytuliska  dla  ubogich, organizował  domy  dla  kalek  i  nieuleczalnie  chorych  oraz  zakłady  wychowawcze  dla  bezdomnych  dzieci.  Powołał  też  do  życia  dwa  zgromadzenia  zakonne.
Brat  Albert  zmarł  w  dzień  Bożego  Narodzenia  1916 r. Jego  beatyfikacja  została  dokonana  przez  Jana  Pawła II  22 czerwca 1983 r. na  Błoniach  krakowskich, natomiast  kanonizacja  odbyła  się  12 listopada 1989 r. w  Rzymie.
Ów  mistrz  zakonnego  życia  mimo  trudnych  warunków  i  ciągłych  braków  finansowych  nigdy  jednak  nie  wyrzekł  się  twórczości  malarskiej. W  jego  malarstwie  dominuje  tematyka  religijno - symboliczna, a  do  znanych  dzieł  należą: "Ogród miłości", "Wizja św. Małgorzaty", "Ecce Homo", "Powrót z Golgoty", " Szara godzina", "We Włoszech", "Amazonka", "Roraty"... Tworzył  obrazy  olejne, akwarele, rysunki, a także szkicowniki.
Obecnie  wiele  szkół  nosi  zaszczytne  imię  tego  wielkiego, świętego  człowieka,                a  wśród   nich  i  nasze  Gimnazjum  w  Igołomi.

Muzeum Brata Alberta

Malarstwo Adama Chmielowskiego


Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)