logo
DYREKTOR
mgr Dorota Ryńca-Ropek język polski
 WICEDYREKTOR
inż. Andrzej Kudła matematyka
NAUCZYCIELE
mgr Ewa Krzyk oddział przedszkolny
mgr Klaudia Latała edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Stabrawa edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Skiba edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Sobczyk edukacja wczesnoszkolna
mgr inż.Maria Rysak przyroda
mgr Urszula Domino historia, język angielski
mgr inż. Danuta Gajos-Czura język angielski
mgr inż. Agnieszka Chmielewska język angielski
mgr Urszula Igielska język polski,
mgr Katarzyna Kazanowska świetlica, język polski
mgr Krzysztof Motyka matematyka
mgr Krzysztof Zawadzki wychowanie fizyczne
mgr Joanna Ruchwa muzyka, plastyka, wdż, edukacja muzyczna
mgr Remigiusz Kwiatkowski zaj. techniczne, zaj. komputerowe, informatyka
mgr Agata Ramza biblioteka, oligofrenopedagog, tyflopedagog
mgr Magdalena Kozińska-Pietrzyk pedagog,
siostra Elżbieta Stopa religia
mgr Małgorzata Szwajda świetlica, oligofrenopedagog, surdopedagog