DYREKTOR
mgr Dorota Ryńca-Ropek język polski
 WICEDYREKTOR
inż. Andrzej Kudła matematyka
NAUCZYCIELE
mgr Ewa Krzyk edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Sobczyk edukacja wczesnoszkolna
mgr Klaudia Latała oddział przedszkolny
mgr Jolanta Stabrawa edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
mgr Małgorzata Skiba edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Rzadkowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Igielska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
mgr Urszula Domino historia, język angielski
mgr Patrycja Karbowniczek język angielski
mgr inż. Agnieszka Chmielewska język angielski
mgr Urszula Igielska język polski,oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Kazanowska oddział przedszkolny
mgr Krzysztof Motyka biblioteka, świetlica,
mgr Piotr Kurcap wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Joanna Ruchwa muzyka, plastyka, WDŻ, rytmika
mgr Remigiusz Kwiatkowski informatyka, fizyka
mgr Maria Sibiga j.polski
mgr Małgorzata Kościelniak geografia, biologia, przyroda
mgr Katarzyna Janczarska chemia
mgr Marcin Koceniak historia, WOS, EDB, WDŻ
mgr Radosław Nowak wychowanie fizyczne
mgr Agata Ramza matematyka, oligofrenopedagog, tyflopedagog,
mgr Magdalena Kozińska-Pietrzyk pedagog, doradztwo zawodowe
Madalena Waśniowska język niemiecki,
siostra Elżbieta Stopa religia
ks. Michał Widła religia
mgr Małgorzata Szwajda świetlica, oligofrenopedagog, surdopedagog, przyroda
mgr Katarzyna Lenczowska-Nowak świetlica, oligofrenopedagog, technika, terapia pedagogiczna
mgr Daria Miklas logopedia
mgr Agnieszka Kantorowicz logopedia, terapia neuropedagoiczna

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)