ŚCIEZKA DYDAKTYCZNA

Reforma systemu oświaty z 1999 roku nałożyła na szkoły obowiązek realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Wprowadzenie edukacji regionalnej we współczesnym świecie jest jak najbardziej uzasadnione. Dzieci i młodzież łączy szczególna wieź z domem rodzinnym, miejscowością, w której żyją czyli z najbliższym otoczeniem. Polska jako członek wspólnoty europejskiej potrzebuje działań edukacyjnych mających na celu budzenie tożsamości... więcej

POMNIK BEZIMENNYCH ŻOŁNIERZY

Pomnik powstał na mogiłach, którymi od ponad trzydziestu lat opiekowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Igołomi; porządkując groby, paląc na nich znicze, składając kwiaty. Opieka nad mogiłami weszła na stałe do tradycji szkoły. Na igołomskim cmentarzu znajdują się dwie zbiorowe mogiły, jedna przy głównej alei cmentarza, druga na jego krańcach z dala od reszty grobów. Obecnie na obydwu stoją pomniki upamiętniające heroizm i poświęcenie walczących...więcej

POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

Pomnik został postawiony na zbiorowej mogile, w której zostali pochowani bohaterowie powstania styczniowego polegli w bitwie na polach Czernichowa 15 sierpnia 1863 r. O mogile tej, przedstawiając jej fotografię, wspomina w swojej książce z 1929 r. Pamiątki bojowników H. Mościcki. Grób otoczony jest kutym łańcuchem osadzonym na czterech betonowych słupkach... więcej

MOGIŁA NA CMENTARZU CHOLERYCZNYM

Cmentarz choleryczny w Igołomi jest zlokalizowany na malowniczym wzgórzu w odległości ok. 1 km od budynku GCE w Igołomi. W 1849 r. pochowano tam (z dala od wsi) prawdopodobnie ok. 800 osób zmarłych na cholerę. Wybrano to miejsce po to, aby według dziewiętnastowiecznego rozumowania uniknąć masowego zarażenia, osłabić, a nawet zlikwidować zarazę, która pochłaniała wówczas dziesiątki ludzi w różnym wieku i pochodzących z różnych warstw społecznych....więcej

KAPLICZKI PRZYDROŻNE
W 2004 roku w ramach ratowania dziedzictwa kulturowego w regionie nauczycielki: Dorota Ryńca-Ropek i Jolanta Stabrawa oraz grupa uczniów z klasy szóstej postanowili odnowić zniszczoną kapliczkę przydrożną z wizerunkiem Marii Panny z Dzieciątkiem, znajdującej się przy drodze dojazdowej do szkoły. Na początku uczestnicy tegoż przedsięwzięcia wykonali projekt odnowienia obiektu sakralnego. Teren wokół kapliczki uporządkowano: usunięto stare suche gałęzie, wycięto zasłaniające obiekt krzaczki... więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)