REGULAMIN

Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje czyny, budowanie potrzeb identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej i uznaniu ich za własne...więcej


ROK SZKOLNY 2019/2020


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły stanowią....więcej


ROK SZKOLNY 2018/2019


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły stanowią....więcejROK SZKOLNY 2014/2015


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły stanowią....więcej


ROK SZKOLNY 2013/2014


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły stanowią....więcej

PLAN PRACY

Plan pracy S U na rok szkolny 2013/2014....więcej


ROK SZKOLNY 2012/2013


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły stanowią....więcej

PLAN PRACY

Plan pracy S U na rok szkolny 2012/2013....więcej


ROK SZKOLNY 2011/2012


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorządu....więcej

PLAN PRACY

Ustalenie planu pracy S U na rok szkolny 2010/2011....więcej


ROK SZKOLNY 2010/2011


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorządu....więcej

PLAN PRACY

Ustalenie planu pracy S U na rok szkolny 2010/2011....więcej


ROK SZKOLNY 2009/2010


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2009/2010
W roku szkolnym 2009/2010 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorządu....więcej

PLAN PRACY

Ustalenie planu pracy S U na rok szkolny 2009/2010....więcej


ROK SZKOLNY 2008/2009


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2008/2009
W roku szkolnym 2008/2009 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorzadu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorządu....więcej


ROK SZKOLNY 2007/2008


PREZYDIUM SU W ROKU SZK. 2007/2008

W roku szkolnym 2007/2008 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samor,aadu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorzadu....więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)