logo

"KOMITET RODZICIELSKI"


Dnia 12 września 2012 r. dokonano wyboru nowych przedstawicieli Rady Rodziców. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do Rady wchodzi po jednym przedstawicielu każdego odziału. Przewodniczcą Rady Rodziców została Pani Magdalena Maślanka-Sobos, zastępcą Pani Agnieszka Krause a skarbnikiem Pani Agnieszka Kwestarz - Miernik. Rada Rodziców gromadzi fundusze w ramach tzw. "Komitetu Rodzicielskiego" na wyodrębnionym koncie. Funduszami tymi dysponuje wyłącznie Rada, wspomagając działania szkoły w realizacji jej zadań dydaktycznych i opiekuńczych. W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała m.in. zakup nagród na różnego rodzaju wewnątrzszkolne konkursy, nagrody w postaci książek, sprzętu sportowego dla uczniów osiągajacych najlepsze wyniki w nauce i sporcie. Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za dokonane wpłaty

 

KLASA "0"
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
KLASA "I"
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
11
   
12
   
13
   
KLASA II
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
KLASA IIIa
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
11
   
12
   
13
   
14
   
15
   
16
   
KLASA IIIb
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
KLASA IV
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
 
9
 
10
   
KLASA V
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
 
7
   
8
   
9
   
10
   
11
   
12
   
13
   
14
   
15
   
16
   
17
   
KLASA VI
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
11
   
12
   

Komitet Rodzicielski za rok szk. 2008/2009

Komitet Rodzicielski za rok szk. 2009/2010

Komitet Rodzicielski za rok szk. 2010/2011