logo

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

O tym, że baterie wyrzucane do kosza na śmieci mogą być źródłem toksycznych substancji dla organizmów żywych uczniowie SP w Igołomi zdają sobie sprawę. Wiedzą, że z kosza na śmieci baterie trafiają na wysypisko. Wskutek uszkodzenia obudowy lub korozji, baterie zalegające na składowiskach odpadów, mogą ulec tzw. " wylaniu". Wówczas ołów, rtęć, kadm i wiele innych szkodliwych substancji przenikają do gleby, wód powierzchniowych lub emitują toksyczne opary do atmosfery. Te toksyczne substancje są systematycznie przyswajane przez rośliny, zwierzęta oraz człowieka.
Aby temu zapobiegać, chociaż częściowo, uczniowie SP pod kierunkiem Marii Rysak przystąpili do II- edycji programu edukacyjnego pt. " Zużyte baterie. Wyrzucam selektywnie" Uczestnictwo w tym programie dostarcza dzieciom i młodzieży wiedzy ekologicznej, zapewnia zabawę i rozrywkę, jak również kształtuje codzienne nawyki w zakresie pozbywania się odpadów szczególnie niebezpiecznych. Konkurs był organizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA. Nasi uczniowie zebrali baterie, których ilość liczona w kilogramach przeliczona na ucznia dała im. II- ie miejsce w województwie. Szkoła otrzymała bon premiowy o wartości 900 zł. przeznaczony na zakup pomocy naukowych. Należy sądzić, że przeprowadzony konkurs spełnił swój edukacyjny charakter i przyczynił się do poszerzania wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów.

Maria Rysak