logo

KIM BĘDĘ ZA 15 LAT - MOJA ŚCIEŻKA KARIERY

obrazW ramach Programu Edukacyjna Gmina Małopolski 2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił Konkurs Rysunkowy dla dzieci w wieku 6-9 lat. Temat konkursu brzmiał: Kim będę za 15 lat - moja ścieżka kariery. Celem konkursu było promowanie wśród młodych osób postawy otwartej na rozwój oraz wiedzy o zawodach, dlatego nieoceniona była tu rola nauczyciela. Prace oceniane przez Komisję Konkursową były zgodne z kryteriami:
- oryginalność,
- poczucie humoru,
- dobra identyfikacja rysunku z tematem,
- czytelność.

Do konkursu przystąpiło 250 szkół z województwa małopolskiego. Wyłoniono I i II miejsce oraz 10 równorzędnych wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Igołomi Klaudiusz Migas. Jest to wielkie uznanie dla Klaudiusza, biorąc pod uwagę fakt, że ocenianych było ponad 2 tys. prac konkursowych. W związku z wyróżnieniem uczeń wraz z wychowawczynią Wiesławą Gierasińską wzięli udział w III Gali "Rozwiń swoją gminę", która odbyła się 7 grudnia 2011 r. w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. obrazW programie Gali odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Klaudiusz osobiście odebrał dyplom oraz pamiątkowe Origami.

Klaudiusz wziął również udział w warsztatach pt. Witajcie w naszej bajce zorganizowanych dla laureatów i wyróżnionych. To wielkie uznanie wpłynęło bardzo mobilizująco i dopingująco na dalszą twórczość artystyczną naszego ucznia.
Wierzę w to, że zachęcenie uczniów do licznych zajęć pozalekcyjnych pozwoli im odkryć swoje talenty i otworzyć się na nowe perspektywy.

Wiesława Gierasińska

obraz obraz obraz