logo

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ
ROK SZKOLNY 2011/2012

obraz

,, Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
Jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.''

Oto tekst ślubowania jaki wypowiedzieli uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.
Dnia 14 października 2011 r. odbyła się najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów. Odświętnie ubrani uczniowie wraz ze swoimi rodzicami przybyli na godzinę 9.30 do pięknie przystrojonej auli szkolnej. Dyrekcja Gminnego Centrum Edukacji p. Dorota Ryńca-Ropek i p. Andrzej Kudła serdecznie gości przywitali i rozpoczęła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy I.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klas drugich pod opieką swoich wychowawczyń przywitali pierwszaków wierszami i piosenkami oraz życzyli jak najlepszych wyników w nauce, wielu przyjaciół i radosnych przygód. Następnie uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni W. Gierasińskiej zaprezentowali program artystyczny, w którym wykazali się zdobytą już wiedzą oraz znajomością swoich praw i obowiązków.

obrazPo ceremonii ślubowania p. Dyrektor długim ołówkiem pasowała każdego ucznia na prawdziwego pierwszoklasistę. Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia wszyscy uczniowie klasy I otrzymali dyplomy pasowania na ucznia i legitymacje szkolne, a od uczniów klas drugich pamiątkowe upominki. Na zakończenie uroczystości pierwszaki wraz z wychowawczynią i rodzicami oraz Dyrekcją Szkoły udali się do swojej klasy na poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.

 

Wiesława Gierasińska