SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI
ksiega
KSIĘGA GOŚCI

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Dnia 29 czerwca wreszcie nadszedł upragniony, dłużej niż zwykle oczekiwany koniec roku szkolnego, roku szkolnego 2011/2012. W Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi zgodnie już z wieloletnią tradycją uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, później był przemarsz z kościoła do szkoły, orszak prowadziły sztandary Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.obraz Uroczystość zakończenia roku w sali gimnastycznej rozpoczęła ceremonia przekazania sztandarów nowym pocztom sztandarowym. W szkołach Centrum uczyło się w tym roku 322 uczniów, 196 w Szkole Podstawowej i 126 w Gimnazjum. Trzydziestu dwu uczniów ze Szkoły Podstawowej otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, z Gimnazjum 18. Nazwiska i imiona wszystkich wyróżniających odczytała Dyrektor GCE Dorota Ryńca-Ropek, podkreślając ogrom trudu jaki włożyli uczniowie w uzyskanie tak zaszczytnego miana. Szkoła Podstawowa od lat prowadzi tzw. "Złotą księgę" wpisywani są do niej uczniowie, którzy otrzymali wzorowe zachowanie i co najmniej bardzo dobre oceny z wszystkich przedmiotów. W tym roku do "Złotej księgi" wpisani zostali: Kucharska Maria, Rachtan Magdalena, Dąbek Karolina, Skocz Julia, Skocz Wiktoria z klasy IV, Walczyk Dagmara, Bulanda Katarzyna, Guzik Jagoda, Myśliwiec Wiktoria, Bukowska Wiktoria z klasy V i Łątka Weronika z klasy VI. W tejże szkole Rada Rodziców funduje dla klasy, która osiągnęła najwyższą średnią puchar wypełniony słodyczami (puchar jest przechodni, słodycze nie). Słodkości "zajadała" po rozdaniu świadectw klasa IV za średnią 4,17. Puchar z rąk Wicedyrektora Andrzeja Kudły odebrała wychowawczyni klasy Agnieszka Chmielewska. Gminzajum i Szkoła Podstawowa brały udział w tym roku w wielu konkursach ekologicznych. Jednym z nich była zbiórka zużytych baterii, konkurs organizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA, w którym Szkoła Podstawowa zajęłe II miejsce w województwie otrzymując bon w kwocie 900 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Drugim był konkurs w ramach projektu "Energia z kosza", realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, na makietę lamusowni dla uczniów gimnazjum. Nasze gimnazjum wykonało dwie takie makiety, jedna z nich wykonanana przez O. Włodarczyk, K. Janicką, K. Kwiatek, K. Jagłę zajęła trzecie miejsce, druga wykonanana przez J. Czekaj, P. Boligłowę, J. Żabicką, S. Migas wywalczyła wyróżnienie. Dziewczęta z rąk Pani Dyrektor oraz opiekunki konkursów ekologicznych na terenie szkoły Marii Rysak odebrały nagrody fundowane obrazprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminę Zielonki, Gminę Zabierzów oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki. Uroczystość zakończenia roku zaszczycił swą obecnością Wójt Gminy Józef Rysak. Najważniejszym wyróżnieniem dla uczniów, co zaznaczyła Pani Dyrektor, jest przyznawana każdego roku dla jednego ucznia danej szkoły nagroda Wójta Gminy. Nagrody te odebrali z rąk fundatora Weronika Łątka ze Szkoły Podstawowej i Katarzyna Trzepałka z Gimnazjum, Józef Rysak wręczył też listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów. Od zeszłego roku nagrody za szczególne osiągnięcia, za wyniki w nauce funduje też Stowarzyszenie obrazPomocy Szkole Małopolska. Nagrody dla Katarzyny Smyksy z Gimnazjum oraz Jakuba Jordana z "podstawówki" wręczyła Wiceprezes Oddziału igołomskiego Stowarzyszenia Agata Ramza. Dyrektor Dorota Ryńca-Ropek wręczyła jeszcze jedną nagrodę, tym razem nie dla ucznia. Nagroda ta była dowodem wdzięczności dla długoletniego Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska w Igołomi Aleksandra Jelenia. Pan Aleksander przez wiele lat współpracował ze szkołami, pomagając w organizacji imprez, loterii, wspomagając finansowo szkołę. Dwa lata temu otrzymał statuetkę "Przyjaciel szkoły" przyznawaną za szczególne zasługi na rzecz igołomskiej szkoły. Były kwiaty, podziekowania, łez nie, bo Pan Aleksander obiecał, że często szkołę bedzie odwiedzał i o niej nie zapomni.

Andrzej Kudła

sponsor

SPONSORZY
LINKI