WIZYTA W PARKU ŚW. MIKOŁAJA W ZATORZE

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)