PLAKAT "100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI"
realizacja zadania 2 w Konkursie "Szkoła młodych patriotów"

obraz Dnia 9 listopada 2018r. w naszym Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi, łączącym szkołę podstawową i gimnazjum obchodzony był Dzień dla Niepodległej. Tego dnia odbyły się konkursy - recytatorki oraz pieśni patriotycznej, a także uroczysta akademia oraz seans prezentacji multimedialnych na temat Ojczyzny i jej historii w grupach wiekowych.

W tym dniu również każda klasa wykonywała plakat na temat Polski i odzyskaniu niepodległości. Powstały ozdoby i prace zbiorowe, które zostały umieszczone na drzwiach wejściowych każdej klasy. Każda klasa została nagrodzona za trud słodyczami i dyplomami. Stwierdziliśmy jednak, że przygotowanie plakatu z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeprowadzony zostanie w formie ogólnoszkolnego konkursu na plakat indywidualny, który rozstrzygnięty został 23 listopada 2018r. Celem konkursu było uczczenie 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, pielęgnowanie tradycji obchodów polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych.obraz

Jury w składzie: Krzysztof Motyka, Joanna Ruchwa i przedstawicielSamorządu Uczniowskiego Natalia Jazgar, przy ocenie prac brało pod uwagę pomysłowość, zgodność z tematem, estetykę pracy, artystyczne wykonanie. W konkursie wzięło udział 29 uczniów, nagrodzono uczestników w 3 kategoriach wiekowych
. Laureatami konkursu w klasach I - III zostali:
Pierwsze miejsce - Kuchmacz Zuzanna
Drugie miejsce - Gajda Jessica
Trzecie miejsce - Radoszek Szymon.

W klasach IV - VI
Pierwsze miejsce - Janik Nadia
Drugie miejsce - Podsiadły Dominika
Trzecie miejsce - Urych Lena.

W klasach VII - III gimnazjalna:
Pierwsze miejsce - Szadzińki Krystian
Drugie miejsce - Bielska Aleksandra
Trzecie miejsce - Zawartka Klaudyna.

Krzysztof Motyka

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)