JASEŁKA W STRĘGOBORZYCACH

obraz Dnia 4 stycznia 2019r. nasza Dziecięca Grupa Artystyczna GCE Igołomia przedstawiła tegoroczne jasełka tym razem Seniorom w Remizie w Stręgoborzycach. Pojechaliśmy tam na zaproszenie p. Eleonory Kusińskiej, gdyż miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało Spotkanie Noworoczne dla Seniorów z Wygnanowa i Stręgoborzyc. Obecne były również Władze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - Pan Wójt Józef Rysak i Zastępca Wójta Pan Henryk Jończyk.

Nasi młodzi aktorzy znów wywołali zadumę i radość na twarzach publiczności. Pani Kusińska bardzo dziękowała nam za piękne przedstawienie i za klimat, jaki ono wprowadziło. Mamy nadzieję, że w wielu sercach wzbudziło ono wiele wzruszeń. Muszę przyznać, że nasi uczniowie z przedstawienia na przedstawienie grają coraz bardziej profesjonalnie. Widać, że cieszy ich ta forma artystyczna i trema u nich nie ma prawa bytu. Nas opiekunów z kolei raduje fakt, iż mamy takie zdolne dzieci i młodzież, a jeszcze bardziej cieszy to, że chcą się tymi talentami dzielić z innymi ludźmi. Przed nami kolejne występy, o których będziemy informować na bieżąco.

Joanna Ruchwa

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)