OGÓLNOSZKOLNY KONKURS WIEDZY PT. "HISTORIA POLSKI A PATRIOTYZM"
realizacja zadania 4 w Konkursie "Szkoła młodych patriotów"

obrazTematem przewodnim konkursu byli Polacy w walce o niepodległą Rzeczpospolitą. Konkurs przeprowadzony został w formie pisemnego testu dnia 8 II 2019r. i trwał 2 godziny lekcyjne.
W składzie jury zasiedli: Urszula Domino i Marcin Koceniak. Uczestnicy konkursu dostali wcześniej bibliografię, z którą mieli się zapoznać. Test konkursowy pisali uczniowie klas IV- VII, przystąpiło do niego 14 osób

. Celem konkursy było pogłębienie wiedzy historycznej na temat losów naszej Ojczyzny pod zaborami i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. Test obejmował wiedzę dotyczącą czasów od utraty niepodległości w XVIII wieku do końca I wojny światowej.

Uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. obraz W pierwszym zadaniu należało przeczytać tekst źródłowy dotyczący czasów z początku zaborów, kiedy to Polacy rozpoczęli działania mające na celu odzyskanie niepodległości, współpracę z Napoleonem oraz losy Polaków pozostałych pod zaborami. Po przeczytaniu należało wybrać prawidłową odpowiedź z 4 możliwych. Następnie uczniowie musieli wykazać się znajomością dat i ułożyć podane wydarzenia w kolejności chronologicznej. Następne zadania to znajomość naszych wybitnych wojskowych i polityków, uczniowie musieli podać wydarzenia z nimi związane oraz w jakim stopniu przysłużyli się odzyskaniu nieodległości
. Końcowa część testu, to trochę matematyki, należało odjąć podane daty wydarzeń i obliczyć czas, który minął między wydarzeniami. Ostatnia część testu to krótkie wypracowanie na temat życia Polaków pod zaborami, rusyfikacji i germanizacji, które miały na celu wynarodowić Polaków. Test był tak ułożony, by mogły go rozwiązać uczniowie tych klas, które do niego przystąpiły. Można było uzyskać 29 punktów.

Najlepsze wyniki uzyskali:
1. K. Marzec - 29 pkt.
2. P. Strzelecki -27 pkt.
3. J. Rożdżyński -25 pkt.
4. B. Kaczmarczyk -23 pkt.
5. K. Kural -21 pkt.
6. K. Gałdyn -21 pkt.
7. M. Bętkowska -21 pkt.
8. A. Gas -20 pkt.
Laureatami konkursu kl. IV-V zostali:
1. P. Strzelecki -27 pkt.
2. B. Kaczmarczyk - 23 pkt.
3. A. Gas - 20pkt.
Laureatami konkursu w kl. VI-VII zostali:
1. K. Marzec - 29 pkt.
2. J. Rożdżyński -25 pkt.
3. K. Kural -21 pkt.
K. Gałdyn -21 pkt.
M. Bętkowska -21 pkt.
Na pochwałę zasługują uczniowie klas IV, którzy bardzo dobrze wypadli w tym konkursie.

Urszula Domino

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)