"BLIŻEJ GWIAZD"
- pielgrzymka dzieci komunijnych do Bazyliki Mniejszej w Szczepanowie i do Zabawy- kościoła parafialnego Bł. Karoliny Kózkówny oraz na zamek w Wiśniczu

obraz Dnia 28 maja dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w Kościele Parafialnym w Igołomi ( kl. IIIA, kl. IIIB z Igołomi, kl. III z Tropiszowa, kl. III z Glewca ) wyjechały na pielgrzymkę dziękczynną do Bazyliki Mniejszej w Szczepanowie. Opiekowali się nimi: ks. Damian, Siostra Helena, P. Małgorzata, P. Ania i P. Tomasz.

Po przybyciu na miejsce ks. Damian odprawił Mszę świętą, w której uczestniczyli wszyscy pielgrzymi. Zapoznano uczniów z postacią św. bp-a Stanisława i z okolicznościami jego tragicznej śmierci z rąk króla Bolesława Śmiałego. Zwiedzili bazylikę i odbyli spacer do cudownego źródełka.

Następnym etapem wyjazdu była miejscowość Zabawa i kościół parafialny, w którym spoczywają doczesne szczątki bł. Karoliny Kózkówny - męczennicy. Po modlitwie przy trumnie błogosławionej udaliśmy się do domu Karoliny, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem dziewczyny.

Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie zamku Lubomirskich w Wiśniczu i poznanie historii tego miejsca. Dzieci uczestniczyły tam także w warsztatach alchemicznych. Pielgrzymka przybliżyła uczestnikom postaci znanych Polaków. Pokazała, że każdy człowiek może dążyć do świętości.

W drodze powrotnej ks. Damian przeprowadził konkurs dotyczący poznanych postaci i odwiedzanych miejsc. Na długo w naszej pamięci pozostaną poznane osoby, piękne krajobrazy i duchowe przeżycia.

Małgorzata Igielska

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)