POWITANIE KSIĘDZA BISKUPA

obraz W poniedziałek 25 marca 2019 roku witaliśmy w naszej szkole dostojnego gościa - księdza biskupa Janusza Mastalskiego. Odwiedził on naszą szkołę o godzinie 10:00 w ramach wizytacji szkół na terenie naszej parafii. Potem o godz. 11:00 miał odwiedzić szkołę w Tropiszowie, a o godzinie 12: 00 - szkołę w Glewcu.

W imieniu całej społeczności szkolnej ks. bp. przywitała dyrektor szkoły - p. D. Ryńca - Ropek oraz klasa Ia. Zaszczyt powitania przypadł uczniom klasy Ia, ponieważ zostali oni wyznaczeni przez siostrę E. Stopę, która z pomocą wychowawczyni klasy - p. B. Sobczyk przygotowała krótki występ.
Witaliśmy Jego Ekscelencję słowami piosenki pt. "Cudowne okulary" trzymając w rękach duże, kartonowe okulary. Potem nastąpiło wręczenie symbolicznych okularów naszemu dostojnemu Gościowi oraz innym ważnym osobom zgromadzonym na tej uroczystości. Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup, który w sposób humorystyczny prowadził rozmowę z uczniami i chętnie odpowiadał na ich pytania. Na zakończenie tego miłego spotkania Jego Ekscelencja udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Barbara Sobczyk

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)