ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM UCZNIEM...

obraz 14 października uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Powstania Styczniowego złożyli uroczyste ślubowanie. Obiecali dobrze się uczyć, kochać swoją Ojczyznę, szanować innych, być dobrymi kolegami. W obecności rodziców, dyrekcji szkoły i wychowawców zostali przyjęci do grona uczniów szkoły. Symbolicznego pasowania dokonała Pani Dorota Ryńca- Ropek -dyrektor szkoły, kładąc ołówek na prawym ramieniu każdego dziecka.

Dzieci przygotowały program artystyczny, na który złożyły się recytacja wierszy, śpiew piosenek. W obecności sztandaru szkoły odśpiewano hymn narodowy. Uczniowie otrzymali legitymację szkolną, pamiątkowy dyplom i róg obfitości. Uroczystość została uwieczniona na pamiątkowych zdjęciach. Chwile te na długo pozostaną w naszej pamięci. "

Małgorzata Igielska

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)