ŚUBOWANIE W GROMADZIE ZUCHOWEJ "SZAROTKI"

obraz "Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zuchowego", tymi słowami ślubowały zuchy w dniu 27.09.2019r. podczas ogniska, które było jednocześnie podsumowaniem ich działalności w Gromadzie Zuchowej "Szarotki" od stycznia-czerwca 2019.

W tym czasie regularnie uczęszczali na zbiórki, zdobywali sprawności, min. "Białego orła" i "Przyrodnika", stworzyli własny totem, uczyli się okrzyków i piosenek zuchowych, brali udział w grze miejskiej w Krakowie z okazji Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej, poznawali poszczególne punkty prawa zucha, interpretowali je i starali się wcielać je w swoje codzienne życie.
Z miesiąca na miesiąc przybywało chętnych do życia w naszej gromadzie, do obietnicy zuchowej przystąpiło 20 zuchów, na mocy rozkazu drużynowej.

Dzień 27.09.2019 był dniem bardzo uroczystym, obietnicę odebrali sami komendanci Hufca Podkrakowskiego i Chorągwi Krakowskiej druhna harcmistrz Ewa Siudek i druh harcmistrz Mariusz Siudek. Znamiennym było to, iż ślubowali w rocznicę powstania Szarych Szeregów co uczyniło ten dzień jeszcze bardziej podniosłym. Przy blasku płomieni, w miejscowości Filipowice, złożyli obietnicę wyciągając dwa palce w kierunku flagi Polski. Następnie, na mundurze każdego zucha zawisło słoneczko zuchowe, które odtąd będą nosić z dumą i honorem na piersi po lewej stronie.

Przypieczętowaniem przynależności do ZHP było odśpiewanie hymnu zuchowego "Mundur, chusta, pas zuchowy". Jestem dumna z moich podopiecznych, jako drużynowa z całego serca im gratuluję i mam nadzieję, że to dopiero początek ich harcerskiej drogi!

Czuj!

Dh Magda

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)