NASZE SUKCESY PLASTYCZNE

Nasi uczniowie są bardzo uzdolnieni artystycznie i nie tylko, ale ja się zajmuję tą sferą, więc na talenty muzyczne i plastyczne zwracam uwagę.
Bardzo wielu uczniów wzięło udział w październikowym konkursie plastycznym ogłoszonym przez Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach dla dzieci i młodzieży z całego terenu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
Konkurs dotyczył Świętego Jana Pawła II w Małopolsce. Termin konkursu wiązał się właśnie z Dniem Papieskim, który co roku obchodzimy 16 października.
Technika wykonania pracy była bardzo ciekawa, bowiem uczniowie mieli przedstawić temat pracy plastycznej w formie lapbooka, czyli kreatywnego zaprezentowania informacji w postaci "teczki" tematycznej. Mimo, iż była to nowa dla nich technika wykonania, nasi uczniowie poradzili sobie z nią rewelacyjnie.
Bardzo mnie cieszy, że w kategorii wiekowej klas IV-VIII, uczniowie naszego Centrum Edukacji w Igołomi opanowali całe podium zwycięzców. A oto nagrodzeni:

KATEGORIA: kl. "IV" - "VIII"
I miejsce: Zuzanna Kuchmacz (kl. Va)
II miejsce: Maria Truty (kl. VIIb)
III miejsce: Dominika Podsiadły (kl. VIIa)
Wyróżnienie: Michał Tomal (kl. VIIb)

Poniżej znajduje się odnośnik do informacji na temat wyników konkursu i zdjęć prac zamieszonych na stronie Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom.

Joanna Ruchwa

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)