"UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ"

obraz Przedszkolaki z klasy "O" uczestniczą w VII edycji ogólnopolskiego programu "Uczymy dzieci programować". Celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.

Uczestnicy programu wybierają jedną z dostępnych w programie ścieżek (podstawowa, kształtowanie wartości, szczególne dni w kalendarzu), a następnie realizują zgodnie z harmonogramem (z uwzględnieniem potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, swoich własnych i placówki, w której realizują program) zaproponowane w programie zadania.

Do każdego zadania w programie udostępnione są 4 scenariusze (praca offline, praca zdalna, praca z wykorzystaniem robotów Ozobot, praca z wykorzystaniem robotów GeniBot), które wybierają uczestnicy w zależności od narzędzi, na których pracują. Przedszkolaki pracują na macie do kodowania, zdalnie na platformie genial.ly oraz z robotami GeniBot.

Zajęcia z programowania odbywają się w poniedziałki, w lutym zrealizowaliśmy 4 zadania z programu: - temat pierwszego zadania- Kuchcikowo - szukamy algorytmów w życiu codziennym- dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci: poznały znaczenie słowa "algorytm" i wyszukiwały algorytmy w życiu codziennym, przypomniały sobie zasady bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę ulicy, rozwijały kompetencje miękkie (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów), rozwijały orientację przestrzenną, kształtowały kompetencje kluczowe ze szczególnym naciskiem na kompetencje cyfrowe, programowały robota GeniBot przy pomocy specjalnych kart, rozwijały kreatywność.

Na genial.ly ułożyły algorytm łącząc kolejne etapy powstawania sałatki owocowej, następnie na kartach pracy ćwiczyły nakrywanie do stołu według wskazówek podawanych przez nauczyciela, potem układały na macie do kodowania we właściwej kolejności symbole graficzne przedstawiające kolejne etapy powstawania sałatki owocowej.

Ostatni etap to była praca z robotami- dzieci ułożyły algorytm i pomogły GeniBotowi przejść na drugą stronę ulicy a w dalszej kolejności pozbierać produkty potrzebne do zrobienia zdrowej sałatki

- Zadanie nr 2 w programie dotyczyło czasów ok. 237 milionów lat temu, kiedy jeszcze żyły dinozaury. Celem zajęć było: rozwijanie miękkich kompetencji (logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów), rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, skupiania uwagi na zadaniu, twórcze podejście do zadań.

Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, skąd czerpiemy wiedzę o dinozaurach, przyporządkowały nazwy wybranych dinozaurów do ich wizerunków słuchając opisu czytanego przez nauczyciela. Następnie pracowały w przygotowanych w genial.ly aktywnościach: uzupełniały obrazki z dinozaurami, żeby dany wzór nie pojawił się ani w linii pionowej, ani w linii poziomej, ani w małym prostokącie, poćwiczyły pamięć i spostrzegawczość- tu zadanie dzieci polegało na zapamiętaniu ułożenia obrazków, a następnie odtworzeniu tego układu. Wreszcie przyszła kolej na Geniboty w roli dinozaurów- dzieci ustawiały Genibota na polu startowym, a następnie ułożyły z kart kod, który zaprowadzi ich GeniBota - dinozaura na pole, na którym jest nazwa go podpisująca. Podczas jazdy próbnej czasem okazywało się, że dinozaur egzaminu nie zdał i jechał zupełnie gdzie indziej ( ale przecież na błędach człowiek się uczy, jednak przy prawidłowym ułożeniu kodu, satysfakcja dziecka - bezcenna

- Zima to czas zabaw na śniegu, rzucania śnieżkami, zjeżdżania na sankach, a przedszkolaki z zerówki łączyły temat zimowych zabaw z testowaniem co to jest kod binarny. Wiedzą już co to jest "bit", potrafią zapisać nieduże liczby w systemie binarnym, tworzą obrazek na podstawie zero jedynkowego kodu, potrafią oszacować odległość i utworzyć przy pomocy specjalnych kart program dla robota GeniBot, który musiał poruszać się po lodowej krainie spełniając konkretne warunki podane wcześniej przez nauczyciela

-"Dbamy o naszą odporność" to kolejny temat naszych zajęć z programowania.
Cele zajęć:
Poszerzenie wiadomości na temat zdrowia,
. Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów),
. Rozwijanie orientacji przestrzennej,
. Kształtowanie kompetencji kluczowych ze szczególnym naciskiem na kompetencje cyfrowe,
. Programowanie robota Genibot przy pomocy specjalnych kart,
. Rozwijanie kreatywności.

W Genial.ly oznaczaliśmy kubki, na których są produkty zdrowe na zielono, a kubki, na których są produkty mające negatywny wpływ na zdrowie na czerwono, w ten sposób dzieci po raz kolejny uświadomiły sobie wpływ zdrowej diety na nasze zdrowie i odporność. Potem przyszła kolej na krążki z grafikami, które przypomniały dzieciom co wpływa na nasze zdrowie, czy możemy coś zrobić, żeby rzadziej łapać różnego rodzaju infekcje (spacer na świeżym powietrzu/sport, spożywanie pokarmów bogatych w witaminy, przebywanie na dworze również w czasie niesprzyjającej pogody, sen i relaks, badania kontrolne, dbanie o higienę). I na koniec zajęć należało stworzyć program, który zaprowadzi Genibota od startu przez wszystkie pola, na których znajdują się grafiki kojarzące się z budowaniem odporności organizmu; kolejność odwiedzenia grafik i to, która z nich będzie metą była dowolna). Kody są coraz dłuższe i dzieci nie tylko muszą oszacować dobrze odległości, ale i dobrze "wyobrazić" sobie w którą stronę ma obrócić się robot.

W marcu czekają na dzieci kolejne tematy do zrealizowania z programowania.

Katarzyna Kazanowska

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)