ZAKOŃCZENIE R.SZK. 2020/2021

obraz

Dnia 25 czerwca 2021 zakończony został rok szkolny 2020/2021, rok pandemii i zdalnego nauczania. Uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym w klasach z wyjątkiem klasy ósmej, która zakończyła szkołę podstawową w sali gimnastycznej.

Wszyscy uczniowie klas I-VII otrzymali promocję. W 57 przypadkach była to promocja z wyróżnieniem. Uczniowie Ci wraz z "świadectwem z paskiem" otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Szkołę Podstawową ukończyli wszyscy uczniowie klasy ósmej, 23 osoby. Dziesięciu uczniów otrzymało świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniemi nagrodę.

Co roku dla najlepszego ucznia przyznawana jest nagroda Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W tym roku walka o nagrodę była bardzo wyrównana. Uczennice Natalia Buczek oraz Wiktoria Rusek miały jednakową średnią ocen z przedmiotóworaz zachowanie wzorowe. Zdecydowało głosowanie Rady Pedagogicznej, która typuje ucznia do Nagrody Wójta.
Ostatecznie Nagrodę Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce otrzymała Natalia Buczek. Nagrodę wręczył Wójt Gminy Józef Rysak. Wiktoria Rusek, jako jedyna z ósmej klasy, otrzymała wpis do " Złotej księgi Szkoły Podstawowej". Jest bardzo prestiżowe wyróżnienie, gdyż można się tam znależć, uzyskując wszystkie oceny co najmniej bardzo dobre oraz wzorowe zachowanie.

Admin

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)