ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

( zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2021 nr 2021/BZP/01/P)

 

klawisz
klawisz
klawisz
klawisz

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)