SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI
obraz

PROJEKT
"ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI 3-4 LETNICH NA OBSZARZE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE"

obraz W dniu 18.09.2017 r. Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podjęła uchwałę nr XXIV/192/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ...więcej  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) / Pzp informuje o unieważnieniu postępowania na realizacje zamówienia publicznego pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE" - I CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia pn. "Pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia z nową grupą 3-4 latków"; III CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia pn. "Pomoce dydaktyczne i materiały na warsztaty ceramiczne" ....więcej

MATERIAŁY DO PROJEKTU

Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji:

1.Poradnik:

2.Agenda

3. Wytyczne zasady równości szans i płci

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE" nr sprawy GCEIg.271.10.2018 - na poszczególne części zamówienia wybrano: więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr sprawy: GCEIg.271.10.2018 dla zadania pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE". Zadanie realizowane w ramach Projektu: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020...więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

30.07.2018r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZET MULTIMEDIALNY" - V CZĘŚĆ pn. Pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia z terapii logopedycznej..więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZET MULTIMEDIALNY" nr sprawy GCEIg.271.7.2018 - na poszczególne części zamówienia wybrano: ...więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) / Pzp informuje o unieważnieniu postępowania na realizacje zamówienia publicznego pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZET MULTIMEDIALNY" - IV CZĘŚĆ pn. "Pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia z nową grupą 3-4 latków"; XIV CZĘŚĆ pn. "Pomoce dydaktyczne i materiały na warsztaty ceramiczne". ...Uzasadnienie:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr sprawy GCEIg.271.7.2018 pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY" Zadanie realizowane w ramach Projektu: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ...więcej

DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. zadanie pn: "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZET MULTIMEDIALNY" - postępowanie GCEIg.271.7.2018 ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy GCEIg.271.7.2018 pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY" Zadanie realizowane w ramach Projektu: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WOŹNEGO-POMOCY NAUCZYCIELA

W ramach projektu "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce" realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie: 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi ogłasza nabór na stanowisko woźna - pomoc nauczyciela. ...więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową ...więcej

REKRUTACJA NAUCZYCIELI

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela oddziału przedszkolnego w ramach projektu: "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce". Dokumenty będzie można składać od 2 kwietnia 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi w godzinach pracy sekretariatu. ...więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową ... więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: "Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działce nr 625 w miejscowości Igołomia - Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce "

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)